prostat emeliyyatindan sonra cinsi heyat

Prostat əməliyyatından sonra cinsi həyat

45-50 yaşlarında kişilərdə prostat böyüməsi, xoşxassəli hiperplaziyası səbəbi ilə, bəzən də prostat xərçəngi səbəbi ilə əməliyyata məcbur qaldıqları suallar yaranır. 

Bu sualların əsas hissəsi odur ki, “Bundan sonra mən uşaq sahibi ola bilərəmmi?” və yaxud da daha çox onları maraqlandıran, “Bundan sonra mənim cinsi həyatım, cinsi fəaliyyətim necə olacaq?” 

Burada əməliyyatın növünə, xəstəliyin növünə görə əməliyyatın həcmi, müdaxilənin növü dəyişdiyinə görə gedişat da dəyişir. 

Davamı