laboratoriya

Laborator xidmətdə önəmli faktorlar xəstədən nümunənin alınması üçün uyğun şəraitin hazırlanması, nümunənin uyğun şərtlərdə alınması və uyğun şərtlərdə saxlanılmasıdır.

İxtisaslaşmış həkimlərimiz tərəfindən laboratoriyamızda aparılan laborator müayinələrin əvvəlcə ayrıca təlimatı hazırlanır, daha sonra analizlər hazırlanan həmin təlimatlara görə həyata keçirilir. Əldə olunan nəticələr əsasında xəstəliklərin aşkarlanması, hər hansı patoloji prosesin olub-olmaması, xəstəliklərin müxtəlif inkişaf və sağalma mərhələləri kontrol edilir.

Laboratoriya şöbəmizin ən böyük üstünlüyü xəstə hüquqlarının qorunması və nəticələrin istər həkimə, istərsə də xəstəyə vaxtında düzgün çatdırılmasıdır.

Laboratoriya şöbəmizdə aşağıdakı labotaror analiz və testlər həyata keçirilir:

Laboratoriya şöbəmizdə aşağıdakı labotaror analiz və testlər həyata keçirilir:

  • Biokimya (LBKM)
  • Hormonlar
  • Dərman səviyyələri və bəzi Autoimmun və Onko Markerlər (LHOR)
  • Hematologiya
  • Sidik testləri
  • İmmunologiya (LSER)
  • Klinik Mikrobiologiya (LBAK, LGEN)
  • Genetika