uşaq endokrinologuna ne vaxt muraciet etmeli

Uşaq endokrinoloqu müayinəsi

Uşaqlara endokrin müayinəsi nə zaman lazımdır?

Son zamanlarda uşaq xəstəliklərində də endokrin müayinələrin əhəmiyyəti daha çox artmaqdadır və valideynlər də haqlı olaraq soruşurlar ki, bəs “Uşaqlarımızı nə zaman endokrinoloq müayinəsinə gətirək?”

Uşaqlara endokronoloji müayinələrə əslinə baxdıqda xüsusi hallarda ehtiyac görünür və bəzi hallar var ki, hansı ki cinsi inkişaf müayinəsiboy qısalığı baxımından kontrol müayinələrdə də aparılması tövsiyə olunur. 

Davamı