ureyin qidalanmasinin pozulmasi

Ürəyin qidalanmasının pozulması

Ürəyin işemik xəstəliyi bütün dünyada insan ölümlərinin əsas səbəblərindən biri sayılır.

Ürək əzələli orqandır, bütün həyatı boyunca döyünür və bu zaman ona daima qan lazım olur. 

Ürəkdən çıxan, ən böyük damar olan aortanın özündən ürəyi qidalandıran damarlar çıxır ki, bu damarlara tac damarlar və yaxud da koronar damarlar deyirik. Bu damarlarda tıxanmalar, daralmalar olur ki, ürəyə gələn qanın miqdarı azalır və nəticədə ürəkdə qan çatışmazlığı yaranır. 

Davamı