tezyiq dermani secimi

Arterial hipertenziya xəstəliyində dərman seçimi və dozalandırılması

Arterial hipertenziya xəstəliyi artıq hamıya məlumdur ki, bu son dərəcədə geniş yayılmış bir xəstəlikdir. Artıq elə bir ailə, elə bir ev yoxdur ki, orada ən azı bir nəfər bu xəstəliyə düçar olmamış olsun. 

Biz öz praktikamızda bu xəstəliyin dərman seçimində insanların olduqca ciddi səhvlərə yol verdiyini və bunun müəyyən qədər ciddi fəsadlara gətirib çıxardığını görürük. Ona görə də mən istərdim bu barədə müəyyən qədər məlumat verim. 

Davamı