uşaqlarda şekerli diabet

Uşaqlarda diabet

Son dövrlərdə uşaqlar arasında ən çox görülən endokrin xəstəliklərdən biri də şəkərli diabetdir. 

Şəkərli diabetin bir sıra növləri vardır. Ən çox aktual olan, belə deyək, son dövrlərdə insulindən asılı və insulindən asılı olmayan, yəni insulin əksikliyinə bağlı yaranan və insulinin artıqlığı ilə yaranan diabet növüdür və bir də aralıq formaları var təbii ki, bunların. 

Bizim uşaqlarda ən çox gördüyümüz insulin əksikliyi ilə görülən Tip 1 diabet növüdür. 

Davamı