insulin müqavimeti

İnsulin rezistentliyi

İnsulin rezistentliyi zamanı hüceyrələrin insulinə qarşı dirənci olur və hüceyrə qlükozadan istifadə edə bilmir. 

İnsulin rezistentliyini ölçmək üçün biz HOMA indeksi deyilən bir vahiddən istifadə edirik.

Davamı