dişlerin çürümesi

Çox şəkər yeyən uşaqların dişləri nə üçün tez çürüyür?

Uşaqlarla bağlı tez-tez rast gəlinən problemlərdən biri də uşaqların şəkər yeməklə bağlı yaşadıqları problemlərdir.

Nəyə görə çox şəkər yeyən uşaqların dişləri xarab olur, çürüyür, qaralır? Bu əlamətlərin şəkərin diş emalına birbaşa təsirinin nəticəsi olduğunu düşünürsünüzsə yanılırsınız.

Mexanizm bir qədər fərqlidir.

Davamı